Μελέτη εγκατάστασης

Το πρώτο βήμα της εγκατάστασης ενός συστήματος αντλιών είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης που αφορά στην κάλυψη των αναγκών του χώρου σας.

Εγκατάσταση αντλιών

Η σωστή εγκατάσταση των αντλιών είναι το ίδιο σημαντική με την ποιότητα τους. Λάθη στην εγκατάσταση ή την λειτουργία των συστημάτων δημιουργούν προβλήματα ακόμη

Δοκιμαστικές αντλήσεις

Στην εταιρεία Apostoloudis, πραγματοποιούμε αντλητικές δοκιμές οι οποίες διασφαλίζουν την σωστή επιλογή του αντλητικού συστήματος.

Καθαρισμοί γεωτρήσεων

Βασικό κομμάτι της διαδικασίας μιας γεώτρησης νέας ή υφιστάμενης, είναι ο καθαρισμός της. Η έμπειρη ομάδα μας φροντίζει ώστε ο καθαρισμός να γίνεται με

Ενοικιάσεις αντλιών – γεννητριών

Σας δίνουμε την δυνατότητα ενοικίασης αντλιών και γεννητριών όσο διάστημα διαρκεί η επισκευή του συστήματός σας.

Βιντεοσκόπηση γεωτρήσεων

Σε υφιστάμενα έργα γεωτρήσεων, με την χρήση ειδικής υποβρύχιας κάμερας επιθεωρούμε το εσωτερικό των σωληνώσεων ώστε να εντοπίσουμε τα τεχνικά προβλήματα.