Μελέτη εγκατάστασης

Το πρώτο βήμα της εγκατάστασης ενός συστήματος αντλιών είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης που αφορά στην κάλυψη των

Εγκατάσταση αντλιών

Η σωστή εγκατάσταση των αντλιών είναι το ίδιο σημαντική με την ποιότητα τους. Λάθη στην εγκατάσταση ή την λειτουργία

Δοκιμαστικές αντλήσεις

Στην εταιρεία Apostoloudis, πραγματοποιούμε αντλητικές δοκιμές οι οποίες διασφαλίζουν την σωστή επιλογή του αντλητικού συστήματος.

Καθαρισμοί γεωτρήσεων

Βασικό κομμάτι της διαδικασίας μιας γεώτρησης νέας ή υφιστάμενης, είναι ο καθαρισμός της. Η έμπειρη ομάδα μας φροντίζει ώστε

Ενοικιάσεις αντλιών – γεννητριών

Σας δίνουμε την δυνατότητα ενοικίασης αντλιών και γεννητριών όσο διάστημα διαρκεί η επισκευή του συστήματός σας.

Βιντεοσκόπηση γεωτρήσεων

Σε υφιστάμενα έργα γεωτρήσεων, με την χρήση ειδικής υποβρύχιας κάμερας επιθεωρούμε το εσωτερικό των σωληνώσεων ώστε να εντοπίσουμε τα